Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Chủ nhật, 22/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 86

Cuộc thi Đua xe thế năng TPHCM

Ngày 22/11/2020 Đoàn trường với 06 bạn Đoàn viên đã tham gia liên hoan tuổi trẻ sáng tạo do thành Đoàn TPHCM tổ chức với phần thi Đua xe thế năng. Kết quả đã đạt được 2 giải khuyến khích

      

         

          

            

             

       

87