Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ tư, 14/4/2021, 15:7
Lượt đọc: 53

Thao giảng - Báo cáo dự án Một ngày làm thợ đúc của Thầy Nguyễn Quang Vinh

Nguồn tin: Tổ Công nghệ - Tin học

Viết bình luận

87