Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Chủ nhật, 6/9/2020, 14:14
Lượt đọc: 6

Quyết định thành lập trường THPT Bình Khánh

Ngày 27/10/2004, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 5269/QĐ-UB về cho phép chuyển trường THPT Bình Khánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bãi bỏ Quyết định số 297/QĐ-UB ngày 10 tháng 8 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Trường THPT Bình Khánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

 

Tác giả: Trường THPT Bình Khánh

Viết bình luận

86