Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ tư, 20/1/2021, 0:0
Lượt đọc: 59

Họp Chi bộ định kỳ tháng 01/2021

Thông báo: Mời các đồng chí đảng viên tham dự cuộc họp chi bộ định kỳ tháng 01/2021. Thời gian: 10h30' ngày 25/01/2021 Địa điểm: Phòng Hội đồng. Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ. Cảm ơn.

Tin cùng chuyên mục

86