Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 21/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 28

Họp Chi bộ định kỳ tháng 12/2020

Thông báo: Mời các đồng chí đảng viên tham dự cuộc họp chi bộ định kỳ tháng 12/2020. Thời gian: 16h50' ngày 28/12/2020 Địa điểm: Phòng Hội đồng. Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ. Cảm ơn.

Tin cùng chuyên mục

86