Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 4/1/2021, 0:0
Lượt đọc: 56

Họp kiểm điểm đảng viên và đánh giá chi bộ năm 2020

Thông báo: Mời các đồng chí đảng viên tham dự cuộc họp kiểm điểm đảng viên và đánh giá chi bộ năm 2020. Thời gian: 15h00' ngày 08/01/2021 Địa điểm: Phòng Hội đồng. Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ. Cảm ơn.

Tin cùng chuyên mục

86