Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 11/1/2021, 0:0
Lượt đọc: 49

Về hướng dẫn viết bài thu hoạch và báo cáo kết quả triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn Số 26-CV/BTGHU ngày 05/01/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cần Giờ về hướng dẫn viết bài thu hoạch và báo cáo kết quả triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86