Mừng năm mới 2021, ra sức thi đua xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Thứ tư, 13/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 90

BÁO CÁO ĐỀ DẪN CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 -2019

I. Vê rèn luyện và học tập của học sinh:

- Một bộ phận HS chưa có ý thức, động cơ học tập, chưa có sự cố gắng vượt khó để đến trường để học tập tốt, lười biếng, còn có ý thức đối phó, gian lận trong học tập, không chăm ngoan.

- Một số HS mất kiến thức cơ bản, gia đình ít quan tâm, không quan tâm, hoàn cảnh gia đình HS khó khăn, neo đơn, điều kiện phương tiện đi học vô cùng khó khăn.

II. Về hoạt động giáo dục của đội ngũ sư phạm:

- Một số môn chưa thu hút HS ham thích học tập, còn đặt yêu cầu cao, chưa đổi mới phương pháp giảng dạy, chưa đổi mới các kiểm tra; GV dạy không thân thiện vui vẻ, quản lý lớp chưa tốt (để HS làm việc riêng); một số tiết học quá nghiêm túc toàn là khẩu lệnh nặng nế, bắt buộc, không gợi ý tạo điều kiện HS phát biểu, tổ chức thảo luận; trong đánh giá HS không động viên, khuyến khích nhất là đối với HS yếu;

- Một số GVBM chưa thường xuyên áp dụng phương pháp dạy học tích cực; ít báo cáo thỉnh thị lên Ban lãnh đạo nhà trường về tình trạng HS lười học; chưa phối hợp tốt với GVCN, PHHS để khắc phục tình trạng học tập yếu kém của HS, chưa thực hiện đầy đủ các qui định của ngành GD&ĐT (TT08: chưa đưa ra HĐKL những trường hợp 3 lần không học bài, không làm bài).

- Một số GVCN chưa có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, chưa thật sự yêu thương HS, không nắm bắt hoàn cảnh (biết nhà, điều kiện sinh hoạt?) thực tế của HS; chưa thật gần gũi trao đổi thân tình, động viên khuyến khích HS học tập và rèn luyện đạo đức, chưa thường xuyên nắm bắt kết quả học tập, rèn luyện đạo đức, chuyên cần của HS, sự phối hợp của GVCN với PHHS chưa tốt (chủ yếu qua điện thoại và một số trường hợp số điện thoại GVCN có không phải của PHHS), một vài GVCN chưa thực hiện đúng yêu cầu của Ban lãnh đạo nhà trường và qui định của ngành (TT08 về xữ lý HS trốn bỏ học)

- Ban lãnh đạo còn chủ quan trong công tác quản lý, chuyên môn và chủ nhiệm lớp; Chưa thường xuyên kiểm tra đánh giá việc đổi mới phương pháp giảng dạy của GV;

- Chưa nắm kết quả giảng dạy của từng giáo viên (để tồn tại nhiều HS yếu kém về học tập), chưa kịp thời bồi dưỡng giúp đỡ GV( có chuyên môn nghiệp vụ tốt, biết thương yêu HS, hết lòng vì HS); Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá xử lý GVBM, GVCN thực hiện công việc được giao.

Nguồn tin: Ban lãnh đạo

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86