Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Chủ nhật, 20/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 80

Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2020 - 2021

Căn công văn số 2820/GDĐT-CTTT ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về định hướng một số nội dung trọng tâm trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2020 - 2021.

Ngày 20/9/2020 trường THPT Bình Khánh tổ chức Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2020 - 2021.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh trong Đại hội:

Tin cùng chuyên mục

86