Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 28/3/2022, 10:3
Lượt đọc: 11

Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường

Thực hiện hướng dẫn của huyện Đoàn Cần Giờ về việc tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường.

Ngày 28/3/2022 BCH Đoàn trường đã phối hợp với công ty giáo dục và đào tạo Thiên Niên Kỷ đã tổ chức diễn đàn cho hơn 750 Đoàn viên, thanh niên tham gia dưới sân cờ.

Tác giả: THPT Bình Khánh

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87