Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ năm, 18/11/2021, 9:30
Lượt đọc: 20

Hội nghị công tác thi đua khen thưởng - Ký kết giao ước thi đua năm học 2021 - 2022 (Khối thi đua 2)

Tác giả: THPT Bình Khánh

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87