Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ năm, 17/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 169

Lịch họp chuyên môn đầu năm 2020 - 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2592/GDĐT-TrH


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2020


Về họp triển khai chuyên môn

các bộ môn đầu năm học 2020 - 2021Kính gửi :

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện;

- Hiệu trưởng các trường THPT.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí
Minh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn các bộ môn đầu năm học cấp THCS và THPT theo
lịch cụ thể như sau :

 II. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

1

Toán

8 giờ 00 

Thứ Ba, ngày 22/09/2020

Tổ trưởng chuyên môn

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

20 Lý Tự Trọng Quận 1

 

2

Lịch sử

8 giờ 00

Thứ Ba, ngày 22/09/2020

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3

 

3

Địa lí

08 giờ 00

Thứ Ba, ngày 22/09/2020

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn

THPT Trần Quang Khải

343D Lạc Long Quân

Phường 5 Quận 11

 

4

Tin học

08 giờ 00

Thứ Ba, ngày 

22/09/2020

Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn THPT, TGDTX

Hội trường A THPT Chuyên Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ Phường 4 Quận 5

 

5

Ngữ văn

08 giờ 00

Thứ Tư, ngày 23/09/2020

Tổ trưởng chuyên môn, Hội đồng bộ môn

Hội trường E THPT chuyên Lê Hồng Phong (hẻm 320 Trần Bình Trọng Phường 4 Quận 5)

 

6

Vật lý

7 giờ 30

Thứ Tư, ngày 

23/09/2020

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ Phường 4 Quận 5

 

7

Hoá học

08 giờ 00 

Thứ Tư, ngày 23/09/2020

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Nguyễn Thượng Hiền

649 Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình

 

8

Hoạt động NGLL, TNST

07 giờ 30 

Thứ Tư, ngày 23/09/2020

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo

 

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

9

Công nghệ, nghề

7 giờ 30

Thứ Năm, ngày 

24/09/2020

Tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn Công nghệ và nghề (KTCN, KTNC) các trường THPT và TTGDTX trực thuộc SGDĐT

 

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp 

Lê Thị Hồng Gấm

147 Pasteur Phường 6 Quận 3

10

Giáo dục Công dân

8 giờ 00 

Thứ Năm, ngày 24/09/2020

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Nguyễn Thượng Hiền

649 Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình

11

Công nghệ Nông nghiệp lớp 10

7 giờ 30

Thứ Năm, ngày 24/09/2020

Đại diện giáo viên dạy công nghệ, giáo viên dạy nghề nông nghiệp

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

12

Tiếng Trung

8 giờ 00 

Thứ Sáu, ngày 

25/09/2020

Toàn thể giáo viên Tiếng Trung THPT

TTGDTX Tiếng Hoa 

66 Hải Thượng Lãn Ông quận 5

13

Tiếng Pháp

08 giờ 00 

Thứ Sáu, ngày 

25/09/2020

Toàn thể giáo viên Tiếng Pháp THPT

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5

14

Tiếng Đức

08 giờ 00 

Thứ Sáu, ngày 

25/09/2020

Toàn thể giáo viên Tiếng Đức THPT

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5

15

Tiếng Anh

8 giờ 00 

Thứ Sáu, ngày 

25/09/2020

Tổ trưởng chuyên môn

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

20 Lý Tự Trọng Quận 1

16

Tiếng Nhật

14 giờ 00 

Thứ Sáu, ngày 

25/09/2020

Toàn thể giáo viên Tiếng Nhật THPT

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

17

Sinh học

07 giờ 30 

Thứ Sáu, ngày 

25/09/2020

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

18

Giáo dục Quốc phòng & An ninh

7 giờ 30 

Thứ Bảy ngày 26/09/2020

Tổ trưởng chuyên môn

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

20 Lý Tự Trọng Quận 1

19

Giáo dục thể chất

13 giờ 30

Thứ Bảy, ngày 26/09/2020

Tổ trưởng chuyên môn

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

20 Lý Tự Trọng Quận 1

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử người tham dự đông đủ, đúng thành phần. Tổ trưởng
chuyên môn dự họp mang theo
mã QR của tổ trưởng (có tên đầy đủ)./.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG GDTrH

Nơi nhận

- Như trên;

- Ban Giám đốc ‟để báo cáo” (Đã ký)

- Lưu : VP, GDTrH.

Lê Duy Tân


Tin cùng chuyên mục

86