Mừng năm mới 2021, ra sức thi đua xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Thứ hai, 18/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 63

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 -2019

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC

TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 -2019

 

1. Ban lãnh đạo

+ Thường xuyên thanh kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp (sự quan tâm của GVCN đến từng HS về học tập & rèn luyện đạo đức, chuyên cần và điều kiện học tập) kết quả học tập của HS (từng cột điểm HS đạt được ở mỗi bộ môn).

+ Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn; kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm; cách thức quản lý lớp, cách thức đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn HS tự học, tự nghiên cứu …); kiểm tra việc đỗi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học sinh thông qua hình thức dự giờ, theo dõi kết quả học tập của học sinh.

+ Thường xuyên chủ động giúp đỡ, động viên đội ngũ sư phạm hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong mọi công tác của đơn vị.

2. Các tổ chức công đoàn, Đoàn GV

+ Động viên công đoàn viên (GV – NV) tham gia & thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị của đơn vị: Giảm bớt việc bỏ học của HS, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục; Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, giúp HS vượt trên chính mình…

+ Giúp đỡ, động viên mỗi đoàn viên hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đi đầu trong mọi công tác của đơn vị.

+ Tham mưu Ban lãnh đạo nhà trường tổ chức các hội thảo chuyên đề, giao lưu học tập nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.

3.Trợ lý thanh niên & giám thị

+ Thông tin kịp thời kết quả rèn luyện đạo đức chuyên cần, kết quả học tập trong tuần của HS yếu kém, quan tâm, giúp đỡ tư vấn giúp đỡ mọi điều kiện HS đến trường học tốt.

+ Tăng cường, tổ chức nhiều hoạt động thu hút Đoàn viên – thanh niên tham gia, qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm của người HS phải luôn đảm bảo chuyên cần, học tốt và không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi.

+ Làm tốt công tác phát triển lực lượng đoàn viên HS , phấn đấu đạt tỉ lệ từ 80 -> 90 % HS là đoàn viên.

4. Giáo viên chủ nhiệm

+ Quan tâm một cách cụ thể từng HS yếu kém, động viên khuyến khích HS đến trường học tập tốt (tìm hiểu, phối hợp với GVBM tìm biện pháp giúp đỡ, giáo dục) phối hợp chặt chẽ với PHHS thông tin kịp thời về kết quả học tập của HS thường xuyên trao đổi tâm sự lắng nghe HS yếu kém nói, nghiêm túc thực hiện quy định của ngành (TT08); 

+ Báo cáo đến Ban lãnh đạo trường những trường hợp HS cá biệt, HS có kết quả học tập yếu kém, phân công giới thiệu những nhóm, đôi bạn học tập. Tạo dựng 1 môi trường thân thiện ngay trong mỗi lớp -> HS tích cực, ( Thái độ thân thiện, vui vẻ gần gũi, gương mẫu, yêu thương HS & có tinh thần trách quan tâm đến HS ở nhiều mặt, điều kiện đến trường,  thái độ học tập, kết quả học tập quan hệ đối với xử tốt đối với mọi người. Cụ thể theo dõi chuyên cần từng HS yếu kém; bắt nắm kết quả học tập, rèn luyện đạo đức của từng HS hàng tuần, hàng ngày; thường xuyên trao đổi, chia sẻ động viên HS vượt khó, phối hợp chặt chẽ với GVBM, PHHS trong việc quản lý, theo dõi việc học tập và rèn luyện đạo đức của mỗi HS; báo cáo ban lãnh đạo về kết quả học tập & rèn luyện của HS yếu kém, thường xuyên biểu dương, khen thưởng những HS yếu kém có tiến bộ trong học tập & rèn luyện.

+ Tham mưu Ban lãnh đạo nhà trường tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp, phương thức phối hợp chặt chẽ với PHHS.

5. Giáo viên bộ môn

+ Thực hiện có kết quả chương trình “vượt lên chính mình” tận tâm nhiệt tình, đầy trách nhiệm trong giảng dạy; chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp đánh giá kiểm tra, tạo sự chuyển biến trong việc dạy học nâng cao kết quả giảng dạy giảm bớt HS có kết quả học tập yếu kém còn 10% (đối với Khối 10 – 11), 5% –> 0% (đối với khối 12); thường xuyên động viên ghi nhận sự tiến bộ của HS để khuyến khích HS tiếp tục học tập vươn lên.

+ Phối hợp chặt chẽ với PHHS, GVCN thông tin về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, rèn luyện đạo đức của những HS yếu kém hàng ngày, hàng tuần, tạo nhiều cơ hội thuận lợi giúp đỡ HS tiến bộ trong học tập như giảm yêu cầu kiến thức khi kiểm tra đối với HS yếu kém bồi dưỡng, khen thưởng HS có tiến bộ, thường xuyên báo cáo kết quả học tập rèn luyện của HS yếu kém mà mình giảng dạy cho BLĐ, GVCN lớp; ghi nhận từ sự tiến bộ nhỏ của HS như đảm bảo chuyên cần, làm bài tập đầy đủ, có học bài soạn bài, tổ chức phụ đạo HS yếu kém thường xuyên.

- Trong việc tổ chức giảng dạy buổi 2 và phụ đạo cho HS yếu kém theo đó có thể kiểm tra (cho điểm, khen thưởng để động viên khuyến khích tinh thần học tập) đối với HS tham dự.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá qua việc cho bài tập, bài viết ở nhà, tự nghiên cứu, thống kê lập dự án các hiện tượng xã hội, cuộc sống quanh chúng ta.

6. Tổ trưởng chuyên môn

- Thống nhất đề cương lý thuyết, bài tập, căn bản kiểm tra trong tổ & truyền đạt đầy đủ đến từng HS. Nội dung kiểm tra có thể tổ chức theo hình thức cuốn chiếu.

- Quan tâm, theo dõi đến kết quả giảng dạy của từng GV trong tổ.

- Giúp đỡ GV trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý lớp, giáo dục HS cá biệt, giảng dạy HS yếu kém thông qua dự giờ, thao giảng, kiểm tra hồ sơ, giáo án…

- Tham mưu Ban lãnh đạo nhà trường tổ chức các chuyên đề nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý lớp, giáo dục HS cá biệt, giảng dạy HS yếu kém theo yêu cầu của GV;Cũng như tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa của Tổ hàng năm.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86