Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ năm, 28/1/2021, 14:56
Lượt đọc: 56

Tập huấn văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2020 - 2021

Ngày 27/01/2021, Thầy Nguyễn Tất Thành đã tham gia lớp Tập huấn văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2020 - 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87