Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ bảy, 5/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 237

Đánh giá sơ bộ trường THPT Bình Khánh

Ngày 01 tháng 9 năm 2020 đại diện Đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát sơ bộ tại trường Trung học phổ thông Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh trong ngày khảo sát sơ bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87