Thứ năm, 10/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 98

Khảo sát chính thức tại trường Trung học phổ thông Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 10 tháng 9 năm 2020 đại diện Đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát chính thức tại trường Trung học phổ thông Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

164