Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ năm, 10/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 135

Khảo sát chính thức tại trường Trung học phổ thông Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 10 tháng 9 năm 2020 đại diện Đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát chính thức tại trường Trung học phổ thông Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87