Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ ba, 20/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 161

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, năm học 2020 - 2021 (Tổ Sử - GDCD)

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

Tổ Sử, GDCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2020 - 2021

_______________

 

I . Căn cứ để xây dựng kế hoạch

 • Căn cứ kế hoạch năm học 2020 – 2021 của trường THPT Bình Khánh;
 • Căn cứ đặc điểm tình hình của giáo viên, học sinh và kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường THPT Bình Khánh trong năm học 2020 – 2021;
 • Căn cứ kế hoạch năm học 2020-2021 của Tổ chuyên môn Sử, GDCD năm học 2020-2021;
 • Nay Tổ Sử, GDCD xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2020 – 2021 như sau:

  II. Mục đích yêu cầu

 • Phát hiện học sinh giỏi(HSG), học sinh có năng khiếu bộ môn ngay từ đầu năm học và trong quá trình học tập hàng ngày để kịp thời bồi dưỡng cho các em; tạo mọi điều kiện để học sinh được phát huy năng lực học tập, tư duy sáng tạo trong các giờ học.
 • Tổ chức chọn đội tuyển bồi dưỡng giúp học sinh ôn tập, nâng cao kiến thức để đạt kết quả tốt trong học tập cũng như các kì thi chọn học sinh giỏi; nâng cao chất lượng mũi nhọn của trường.      
 • Nâng cao trách nhiệm của giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường.

  III. Nội dung kế hoạch

  1. Tìm hiểu, vận động xây dựng đội tuyển HSG.

 • Ngay từ đầu năm học, Tổ chuyên môn phân công giáo viên giảng dạy bộ môn ở các lớp tìm hiểu học sinh có năng khiếu và yêu thích học tập bộ môn, đồng thời tìm hiểu kết quả học tập của học sinh……...để vận động các em vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic.              
 • Giáo viên tổ bộ môn lập danh sách học sinh đăng kí tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi, Olympic bộ môn khối 10, 11, 12.
 • Thời gian khảo sát, phân loại học sinh hoàn thành vào tuần thứ 8 của năm học.

  2. Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

 • Sau khi họp chuyên môn đầu năm do Sở Giáo dục tổ chức, TTCM triển khai, phổ biến giới hạn nội dung thi học sinh giỏi bộ môn.
 • TTCM xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic trong năm học, phân công và yêu cầu giáo viên phụ trách bồi dưỡng học sinh từng khối lớp chuẩn bị tài liệu học tập, tài liệu tham khảo chuyển giao cho học sinh.
 • Phân công giáo viên phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2020-2021.

        + Khối 10: Cô Nguyễn Thị Hồng

        + Khối 11: Cô Lê Thị Mỹ Thuận

        + Khối 12: Thầy Nguyễn Văn Hùng.

 • Thời gian thực hiện

       + Học sinh giỏi lớp 12: Từ 02/11/2020 cho đến ngày 07/3/2021

       + Olympic:        Từ 02/11/2020 cho đến ngày 30/3/2021.

 • Hình thức thực hiện

  + Lồng ghép nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi qua các giờ dạy trên lớp học theo nhu cầu.

  + Giáo viên chủ động sắp xếp lịch học vào các tiết trống trong tuần không trùng với TKB học tập tại trường.

  + Kinh phí thực hiện: lấy từ kinh phí buổi 2; không thu tiền của học sinh.

  +  Thời lượng 27 tiết/môn.

  Cụ thể:

 • Nội dung bồi dưỡng

  + Hệ thống kiến thức cơ bản, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm; rèn cho học sinh ki năng giải quyết các dạng bài tập; mở rộng nâng cao kiến thức theo đặc trưng từng môn học.

  + Sưu tầm đề thi, các dạng bài tập để hướng dẫn học sinh cách tự học, giải quyết vấn đề. Chú trọng kĩ năng thực hành của học sinh tham gia đội tuyển thi chọn HSG cấp thành phố.

  III. Biện pháp tổ chức thực hiện

  1. Tổ Trưởng chuyên môn.

 • Xây dựng kế hoạch dạy học bồi dưỡng của tổ bộ môn, nộp cho Phó hiệu trưởng chuyên môn phê duyệt trước khi thực hiện.
 • Thống nhất nội dung ôn tập cho các khối lớp gửi về cho Phó hiệu trưởng chuyên môn trước mỗi đợt kiểm tra một tuần.
 • Thường xuyên nắm tình hình dạy học bồi dưỡng bộ môn của tổ; kịp thời trao đổi và thống nhất với Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn khi có sự thay đổi, điều chỉnh về hình thức bồi dưỡng của tổ chuyên môn.
 • Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ bộ môn.

  2. Giáo viên bộ môn

 • Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm: Trao đổi với học sinh và phụ huynh học sinh về năng lực học tập thực tế của từng học sinh, xác định cụ thể những học sinh cần được bồi dưỡng. Trao đổi cụ thể về nội dung, thời gian bồi dưỡng và biện pháp phối hợp với phụ huynh.
 • Giáo viên bộ môn thực hiện kế hoạch giảng dạy và soạn bài khi nhà trường bố trí dạy bồi dưỡng học sinh. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng kế hoạch dạy học và soạn giáo án (được tổ trưởng chuyên môn ký duyệt), chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

     + Lựa chọn nội dung và hình thức hoạt động cho học sinh một cách phù hợp, dành thời gian để hướng dẫn tự học, tiếp sức cho các em trong mỗi tiết dạy.

    + Thực hiện dạy học theo chủ đề nhằm ôn luyện kiến thức cho học sinh.

    + Tích cực học tập kinh nghiệm của đội ngũ thầy cô giáo đã từng bồi dưỡng và nhiều năm có học sinh đạt giải.

3. Hình thức thi đua, khen thưởng

Nhà trường thực hiện tốt các chế độ khen thưởng thường xuyên cho học sinh đạt giải trong các hội thi cấp thành phố và giáo viên ôn luyện học sinh đạt giải theo quy định khen thưởng của nhà trường Tổ bộ môn có những phần thưởng động viên, khuyến khích cho học sinh trong quá trình bồi dưỡng và đạt giải.

IV. Kế hoạch cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

BỘ PHẬN PHỐI HỢP

GHI CHÚ (sửa Đồi, Điều chỉnh)

9/2020 – 12/2020

Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu.

Lập danh sách HS tham gia các đội tuyển.

Tổ bộ môn gửi kế hoạch giảng dạy, TKB, nội dung chương trình.

Thực hiện dạy bồi dưỡng .

TTCM

 

GV

 

GV

 

GV

 

 

01/2021

Tổ chức thi thử chọn danh sách học sinh tham gia thi cấp Thành phố.

Hoàn tất hồ sơ gửi về Sở GD.

GV

 

NV vi tính

 

02/2021

Tiếp tục tổ chức ôn tập.

GV

 

3/2021

4/2021

Tổ chức cho Hs tham dự thi HSG lớp 12

Tổ chức cho Hs tham dự thi HSG lớp 12

GV

GV

 

5/2021

Tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

TTCM

GV

 

 

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của Tổ bộ môn: Lịch sử, GDCD năm học 2020 2021.

                                                                                                 TTCM

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Hùng

 


DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG

HỌC SINH GIỎI, OLYMPIC

 

STT

Họ tên học sinh

Khối, lớp

Ghi chú

01

TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHI

12A6

 

02

NGÔ THỊ KIM HÂN

12A7

 

03

HUỲNH THỊ NGỌC THẢO

12A7

 

04

NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN

12A7

 

05

TRẦN HẢI UYÊN

11A5

 

06

TRƯƠNG THỊ HỐNG HẠNH

10A1

 

07

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

10A7

 

 

86