TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH KHÁNH
Đường Rừng Sác, Ấp Bình An, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Tp.HCM
ĐT: 028.38742740; Web: thptbinhkhanh.hcm.edu.vn
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH KHÁNH
 
Đường Rừng Sác, Ấp Bình An, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Tp.HCM
ĐT: 028.38742740; Web: thptbinhkhanh.hcm.edu.vn