Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ ba, 8/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 41

Kế hoạch Hoạt động trải nghiệm thực tế tại Khu dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, năm học 2020 - 2021

ke-hoach-to-sinh_81220209.pdf

 

NỘI DUNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM MÔN SINH 11

CHỦ ĐỀ: CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

 

A. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

I. KIẾN THỨC:

 1. Cảm ứng ở thực vật

  a. Hướng động:

 • Nêu được hướng động là vận động sinh trưởng hướng về phía tác nhân của môi trường do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan (thân, rễ).
 • Nêu được các kiểu hướng động.
 • Trình bày vai trò của tính hướng với đời sống của cây.

  b. Ứng động:

 • Nêu được cảm ứng là sự vận động sinh trưởng hoặc không sinh trưởng do sự biến đổi của điều kiện môi trường.
 • Phân biệt được ứng động sinh trưởng với ứng động không sinh trưởng. Cho ví dụ cụ thể.
 • Nêu được vai trò của cảm ứng đối với thực vật.
 • Biết vận dụng các kiến thức về hướng động vào thực tiễn sản xuất
  1. Cảm ứng ở động vật: Tập tính ở động vật và thói quen ở người
 • Nêu các dạng tập tính chủ yếu ở động vật (săn bắt mồi, tự vệ, sinh sản...).
 • Phân biệt được một số hình thức học tập ở động vật.

  II. KỸ NĂNG:

 • Quan sát, phân tích, so sánh.
 • Làm việc nhóm.

   III. THÁI ĐỘ:

 • Hứng thú học tập kiến thức thực tiễn.
 • Giáo dục lòng yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường bảo vệ rừng tài nguyên quý giá của địa phương của cả thế giới.     
 •  Xây dựng khối đoàn kết trong lớp, tăng cường sự giao lưu giữa các học sinh

  B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

 • Hoạt động 1:Nghiên cứu nội dung SGK bài 24, 25, 27, 28.
 • Hoạt động 2: Nghe thuyết minh,tham quan thực tế.
 • Hoạt động 3: Viết bài thu hoạch.

  C. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 • HS đăng kí tham gia và tham quan thực tế: 3 điểm.
 • HS học tập nghiêm túc lắng nghe, trật tự theo hướng dẫn: 3 điểm
 • HS viết bài báo cáo thu hoạch: 4 điểm.
 • Lấy cột điểm hệ số 1.

D. PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

Các HS không tham gia sẽ tự nghiên cứu nội dung trên tại trường viết bài thu hoạch tương tự nội dung trên hoặc thực hiện kiểm tra bài viết tại lớp.

 

86