Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 9/12/2013, 0:0
Lượt đọc: 98

Bằng khen của Thủ tướng

Ngày 09 tháng 12 năm 2013, Trường THPT Bình Khánh đón nhận Bằng khen của Thủ tướng vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2012 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc. (Quyết định số: 2402/QĐ-TTg)

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87