Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 9/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 89

Bằng khen của UBND

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2017-2018, 2018-2019)

Tin cùng chuyên mục

87