Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ sáu, 23/7/2010, 0:0
Lượt đọc: 63

Bằng khen Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23 tháng 7 năm 2010, trường THPT Bình Khánh đón nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2007 - 2008 và 2008 - 2009) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố. (Quyết định số: 3232/QĐUB)

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87