Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ bảy, 26/7/2014, 0:0
Lượt đọc: 45

Trường THPT Bình Khánh nhận Cờ thi đua thành phố năm học 2013 - 2014

Năm học 2013 - 2014 Trường THPT Bình Khánh được nhận cờ Thi đua thành phố theo Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87