Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ năm, 10/6/2021, 10:38
Lượt đọc: 96

Công văn số 1986/BGDĐT-CNTT Về việc danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào trong phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Nguồn tin: BGD

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86