Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Chủ nhật, 12/12/2021, 14:55
Lượt đọc: 40

Thời khóa biểu lần 6 (Áp dụng từ ngày 13/12/2021)

Khối 12 học trực tiếp từ ngày 13/12/2021; Khối 10 & 11 tiếp tục học trực tuyến

Tác giả: Admin
Nguồn tin: THPT Bình Khánh

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86