Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ tư, 10/11/2021, 7:58
Lượt đọc: 110

Thông báo: Thực hiện đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2021 - 2022 trên phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng của Sở GD và ĐT thành phố Hồ Chí Minh (Hạn chót ngày 11/11/2021)

        Thực hiện Hướng dẫn số 3078/HD-SGDĐT ngày 09/11/2021 về Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2021-2022.

       Đề nghị CB - GV - NV thực hiện đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2021 - 2022 trên phần mềm thi đua khen thưởng http://tdktsys.hcm.edu.vn/

      Hạn chót: Hết ngày 11/11/2021 (Thứ 5)

 

Tác giả: Trần Thị Minh Tâm
Nguồn tin: THPT Bình Khánh

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87