Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ năm, 17/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 7505

Hướng dẫn viết sổ Đoàn viên

 

HƯỚNG DẪN GHI SỔ ĐOÀN VIÊN

1. Trang bìa: Không ghi

2. Trang 1:

- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in hoa). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

- Địa chỉ: (Ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình). VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

3. Người xin vào đoàn tự giới thiệu (trang 10):

- Họ và tên đang dùng: (Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

- Họ và tên khai sinh: (Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

- Sinh ngày: (Ghi đầy đủ ngày/tháng/năm). Ví dụ: 19/05/2003

- Quê quán: (Ghi nơi mình sinh ra). Ví dụ: TPHCM

- Nơi ở hiện nay: (Ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình). VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

- Dân tộc: (Kinh, Kherme,……). Tôn giáo: (nếu có thì ghi ra, không có thì ghi "không")

- Thành phần gia đình: (không ghi).

- Nghề nghiệp bản thân: Học sinh

- Trình độ: + Văn hoá: (Đang học lớp nào ghi lớp đó). Ví dụ: 10/12; 11/12; 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: (Bỏ trống)

+ Lý luận chính trị: (trường hợp đã học xong 6 bài lý luận chính trị thì ghi là “6 bài lý luận chính trị”; trường hợp chưa học thì để trống)

- Ngoại ngữ: (Ghi những chứng chỉ ngoại ngữ đã đạt được, nếu không có thì để trống)

- Tình hình sức khỏe: (ghi rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại, bệnh mãn tính (nếu có))

- Đã đi nước ngoài nào, lý do:…..(có thì ghi ra, không thì để trống)

- Quan hệ gia đình, xã hội:

   + Bố mẹ đẻ ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ). Ví dụ :

ü Bố đẻ: Nguyễn Văn B; 40 tuổi; Nghề nghiệp: Nông dân; Địa chỉ thường trú: VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

ü Mẹ đẻ: Lê Thị C; 40 tuổi; Nghề nghiệp: buôn bán nhỏ; Địa chỉ thường trú: VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

   + Vợ hoặc chồng, các con (họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu)   (để trống)

   + Anh chị em ruột ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ). Ví dụ:

ü Anh ruột: Nguyễn Văn D; Tuổi: 35; Nghề nghiệp: Công an; Địa chỉ thường trú: VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

- Bản thân:

   + Quá trình công tác: 

Từ năm … đến năm… học trường tiểu học …………………...,Cần Giờ, TPHCM

Từ năm … đến năm… học trường THCS ……………………...,Cần Giờ, TPHCM

Từ năm …đến nay: học trường THPT Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM.

   + Khen thưởng (ghi ra nếu có, không thì để trống)

   + Kỷ luật: (ghi ra nếu có, không thì để trống)

   + Năng khiếu (ghi ra nếu có, không thì để trống)

   + Sở trường (ghi ra nếu có, không thì để trống)

* Lưu ý: Các bạn điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn như trên rồi ghi ngày tháng (Ghi ngày từ 10 đến 17 tháng 9), ký tên và đưa cho Bí thư chi đoàn lớp mình ký xác nhận đối với K11 và K12 còn khối 10 thì không ký (Ngày ký cộng thêm 1, ngày so với ngày ở trên VD: Nếu ở trên ghi ngày 10 tháng 9 thì ở dưới ghi ngày 11 tháng 9 năm 2020)

 

 

4. Đơn xin vào đoàn (trang 13), có thể ghi theo mẫu sau: (Phần chữ nghiêng không ghi vì đã có trong sổ rồi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         Cần Giờ, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: BCH chi đoàn: (Ghi tên lớp của mình) (Khối 10 không ghi)

     BCH Đoàn cơ sở: trường THPT Bình Khánh

Tôi là: NGUYỄN VĂN A

Sinh ngày: 19 tháng 05 năm 2005

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích, là trường học của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

 

                                                                                                               Người làm đơn

(ký tên và ghi đầy đủ họ và tên)

- Người (hoặc tổ chức) giới thiệu vào Đoàn:  Ghi vào chỗ trống họ và tên của người được chi đoàn phân công giúp đỡ và giới thiệu đối tượng Đoàn. Ví dụ: tên Bí thư chi đoàn mà mình đang tham gia sinh hoạt hoặc tên một bạn nào đó đang là Đoàn viên; (Khối 10 có thể chọn các anh chị sau để ghi vào: Nguyễn Bùi Thiên Kim; Trần Khánh Tường; Châu Khải Nam; Huỳnh Phạm Kim Khoa; Nguyễn Quốc Duy; Hoàng Ngọc Khánh An; Lê Nguyễn Phương An)

5. Quyết định kết nạp Đoàn (trang 15):

- TP. Hồ Chí Minh – H. Cần Giờ

- BCH: THPT Bình Khánh

- Số: (Để trống)

- Cần Giờ, ngày 23 tháng 9 năm 2020

- BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

- Xét đề nghị và biên bản hội nghị xét kết nạp Đoàn viên chi đoàn…. (Ghi tên lớp mình đang học đối với khối 12 và 11; khối 10 thì ghi THPT Bình Khánh) ngày 21 tháng 9 năm 2020.

- Xét đơn xin vào Đoàn của anh chị: Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa

- Điều 1: chuẩn y kết nạp anh chị (Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa) vào đoàn TNCSHCM

- Điều 2: BCH chi Đoàn (Ghi tên lớp mình đang học đối với khối 12 và 11; khối 10 thì ghi THPT Bình Khánh) có trách nhiệm tổ chức kết nạp đồng chí (Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa) vào Đoàn và ghi vào sổ Đoàn kể từ ngày ký quyết định

- Điều 3: Chi đoàn và đồng chí được phân công giới thiệu đồng chí vào đoàn, có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng và giúp đỡ đồng chí (Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa) hoàn thành nhiệm vụ của người Đoàn viên.

- TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG. (Chỗ này không ký tên để Bí thư Đoàn trường ký sau)

Tác giả: Đoàn trường

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86