Thứ năm, 28/1/2021, 8:25
Lượt đọc: 86

Hội thi kể chuyện theo sách năm học 2020 - 2021

Ngày 27/01/2021 Thư viện trường THPT Bình Khánh tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách năm học 2020 - 2021 (Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021)

Viết bình luận

164