Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 18/4/2022, 9:29
Lượt đọc: 36

Hội thi "Kể chuyện theo sách", năm học 2021 - 2022

Nhầm nâng cao nhận thức, văn hóa đọc bên trong và ngoài nhà trường, ngày 16/4/2022 Thư viện trường THPT Bình Khánh đã tổ chức cuộc thi "Kể chuyện theo sách", năm học 2021 - 2022.
Với sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh - Đoàn viên, đã góp phần cho Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh diễn ra trong hội thi:

Tác giả: THPT Bình Khánh

Viết bình luận

87