Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ bảy, 9/10/2021, 16:52
Lượt đọc: 225

Số liệu thống kê F0, F1, F2 trên địa bàn Huyện ngày 09/10/2021

 

 

 

Tác giả: Trần Thị Minh Tâm
Nguồn tin: UBND Huyện

Viết bình luận

86