Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 18/10/2021, 17:51
Lượt đọc: 158

Số liệu thống kê F0, F1, F2 trên địa bàn Huyện ngày 18/10/2021

Tác giả: Admin
Nguồn tin: UBND Cần Giờ

Viết bình luận

86