Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 20/12/2021, 16:51
Lượt đọc: 252

Số liệu thống kê F0, F1, F2 trên địa bàn Huyện ngày 20/12/2021

Tác giả: Admin
Nguồn tin: UBND huyện Cần Giờ

Viết bình luận

86