Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ sáu, 19/3/2021, 9:12
Lượt đọc: 54

Tổ chức đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn cho học sinh khi đến trường

Chi đoàn Giáo viên phối hợp với bảo vệ và đoàn học sinh, đo nhiệt độ và cho học sinh rửa tay trước khi vào trường.

Nguồn tin: Trường THPT Bình Khánh

Viết bình luận

86