Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ năm, 19/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 21

Về ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh

Công văn số 877/GDĐT-VP ngày 19/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Viết bình luận

86