Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ ba, 10/5/2022, 10:50
Lượt đọc: 20

Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Chúc mừng em Nguyễn Dung Hà Vy, học sinh lớp 12A4 đã đạt giải Nhất môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020 - 2021. (Quyết định số 142/QĐ-UB ngày 12 tháng 01 năm 2022 của UBND thành phố Hồ Chí Minh)