Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ tư, 5/5/2021, 15:58
Lượt đọc: 33

Thống Kê Nguyện vọng Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2021

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng: từ 08 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2021 đến 16 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2021 (chỉ được thay đổi nguyện vọng).

Nguồn tin: SGD

Viết bình luận

87