Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 15:26 Thứ sáu, 3/12/2021
Lượt đọc: 62

Hướng dẫn chuyên môn giáo dục trung học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Số/Ký hiệu: 3431/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 1/12/2021
Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 3431-huong-dan-chuyen-mon-trung-hoc-thich-ung-covid312202182648_3122021152959.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86