Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 25/8/2017
Lượt đọc: 61

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Số/Ký hiệu: 43/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/6/2011
Ngày có hiệu lực: 1/10/2011
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 432011nd-cp_52202111.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164