Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

Có 214 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, học kỳ II năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

847/SGDĐT-CTTTVăn bản cấp trênTHPT Bình Khánh25-03-2022
2 V/v hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập

(Tải File đính kèm)

882/UBND-VXVăn bản cấp trênTHPT Bình Khánh25-03-2022
3 Về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên và chính sách phát triển giáo dục mầm non từ năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

794/SGDĐT-KHTCVăn bản cấp trênTHPT Bình Khánh21-03-2022
4 Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

(Tải File đính kèm)

371/KH-SGDĐTVăn bản cấp trênTHPT Bình Khánh16-02-2022
5 Về tổ chức thực hiện thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

344/SGDĐT-KHTCVăn bản cấp trênTHPT Bình Khánh11-02-2022
6 Hướng dẫn hoạt động chuyên môn thích ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19

(Tải File đính kèm)

3885/SGDĐT-GDTrHVăn bản cấp trênTHPT Bình Khánh05-01-2022
7 Về triển khai Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

3712/SGDĐT-TCCBVăn bản cấp trênAdmin21-12-2021
8 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

(Tải File đính kèm)

34/2021/TT-BGDĐTVăn bản cấp trênAdmin21-12-2021
9 Công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

3590/KH-SGDĐTVăn bản cấp trênAdmin14-12-2021
10 Về tổ chức thực hiện Kế hoạch tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

3515/SGDĐT-KHTCVăn bản cấp trênAdmin08-12-2021
11 Công văn số 3481/SGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2021 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

3481/SGDĐT-GDTrHVăn bản cấp trênAdmin07-12-2021
12 Về hướng dẫn xét công nhận sáng kiến và đề xuất công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT

(Tải File đính kèm)

3463/SGDĐT-VPVăn bản cấp trênAdmin03-12-2021
13 Về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

3456/SGDĐT-CTTTVăn bản cấp trênTHPT Bình Khánh03-12-2021
14 Hướng dẫn chuyên môn giáo dục trung học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

(Tải File đính kèm)

3431/SGDĐT-GDTrHVăn bản cấp trênTHPT Bình Khánh03-12-2021
15 Về việc điều chỉnh nội dung thực hiện hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương trong văn bản số 2802/SGDĐT-TCCB ngày 19/10/2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

3438/SGDĐT-TCCBVăn bản cấp trênAdmin03-12-2021
12345678910...>>

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích