Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 16:26 Thứ sáu, 3/12/2021
Lượt đọc: 149

Về hướng dẫn xét công nhận sáng kiến và đề xuất công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT

Số/Ký hiệu: 3463/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 3/12/2021
Ngày có hiệu lực: 3/12/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 3463-031221-huong-dan-cong-tac-cong-nha-va-tham-dinh-sang-kien312202115_3122021162721.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87