Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 8:15 Thứ sáu, 11/2/2022
Lượt đọc: 44

Về tổ chức thực hiện thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 344/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11/2/2022
Ngày có hiệu lực: 11/2/2022
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 344-110222-hd-thuc-hien-cac-khoan-thu-nh21-22-khi-to-chuc122202216_152202281641.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87