Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 8:8 Thứ năm, 12/5/2022
Lượt đọc: 15

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hè năm 2022

Số/Ký hiệu: 137/KH-THPT BK
Ngày ban hành: 6/5/2022
Ngày có hiệu lực: 6/5/2022
Người ký: Ngô Tấn Hưng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hè năm 2022
File đính kèm:
File thứ 1: 137ke-hoach-boi-duong-cbql-gv-nv-he-nam-2022_125202281915.pdf
File thứ 2: 137-danh-sach-boi-duong-cbql-gv-nv-he-nam-2022_125202281915.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86