Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 16:53 Thứ hai, 18/4/2022
Lượt đọc: 23

Kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kỳ học kỳ II năm học 2021-2022

Số/Ký hiệu: 112/KH-THPT BK
Ngày ban hành: 8/4/2022
Ngày có hiệu lực: 8/4/2022
Người ký: Ngô Tấn Hưng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 112ke-hoach-kiem-tra-danh-gia-cuoi-ky-hoc-ki-ii-nam-hoc-2021-2022_184202216559.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86