Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 15:9 Thứ hai, 21/2/2022
Lượt đọc: 43

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021-2022

Số/Ký hiệu: 47/KH-THPT BK
Ngày ban hành: 21/2/2022
Ngày có hiệu lực: 21/2/2022
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 47ke-hoach-kiem-tra-giua-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022_2122022151026.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87