Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 16:30 Thứ năm, 9/6/2022
Lượt đọc: 10

Kế hoạch Triển khai Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030

Số/Ký hiệu: 183/KH-THPT BK
Ngày ban hành: 8/6/2022
Ngày có hiệu lực: 8/6/2022
Người ký: Ngô Tấn Hưng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 183ke-hoach-trien-khai-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-va-chuyen-doi-so_1062022163415.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87