Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 15:27 Thứ ba, 18/1/2022
Lượt đọc: 19

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Số/Ký hiệu: 25/KH-THPT BK
Ngày ban hành: 14/1/2022
Ngày có hiệu lực: 14/1/2022
Người ký: Ngô Tấn Hưng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 25ke-hoach-xay-dung-va-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2021-2025_1812022152914.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86