Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 14:1 Thứ ba, 22/3/2022
Lượt đọc: 20

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá xếp loại công chức, viên chức

Số/Ký hiệu: 70/QĐ-THPT BK
Ngày ban hành: 18/3/2022
Ngày có hiệu lực: 18/3/2022
Người ký: Ngô Tấn Hưng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 70quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-danh-gia-xep-loai-cong-chuc-vien-chuc_22320221442.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87