Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 16:26 Thứ ba, 12/4/2022
Lượt đọc: 13

Quyết định thành lập Hội đồng xét hạnh kiểm học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Số/Ký hiệu: 114/QĐ-THPT BK
Ngày ban hành: 12/4/2022
Ngày có hiệu lực: 12/4/2022
Người ký: Ngô Tấn Hưng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 114quyet-dinh-ve-thanh-lap-hoi-dong-xet-hanh-kiem-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022_1242022162752.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86