Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Cập nhật : 16:27 Thứ hai, 15/11/2021
Lượt đọc: 7

Quyết định triệu tập tham dự Hội nghị đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 - 2022

Số/Ký hiệu: 404/QĐ-THPT BK
Ngày ban hành: 15/11/2021
Ngày có hiệu lực: 15/11/2021
Người ký: Ngô Tấn Hưng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 404-ds_29112021163017.jpg
File thứ 2: 404_29112021163017.jpg
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86