Mừng năm mới 2021, ra sức thi đua xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Có 213 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 25ke-hoach-xay-dung-va-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2021-2025_1812022152914.pdf
25/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh18-01-2022
2 Kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề lần 1 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 449ke-hoach-to-chuc-hoi-thao-chuyen-de-lan-1-nam-hoc-2021-2022_61202274526.pdf
449/KH-THPT BKVăn bản của trườngAdmin24-12-2021
3 Kế hoạch tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 446ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-nghien-cuu-khoa-hoc-ky-thuat-danh-cho-hoc-sinh-nam_2112202111846.pdf
446/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh22-12-2021
4 Quy chế phối hợp giữa trường THPT Bình Khánh với Công an xã Bình Khánh về bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 22-12_2212202111353.pdf
438/QCPH-THPTBK-CAVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh21-12-2021
5 Kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 433ke-hoach-danh-gia-cuoi-hki-nam-hoc-2021-2022_17122021152051.pdf
433/KH-THPT BKVăn bản của trườngTrần Thị Minh Tâm11-12-2021
6 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 420ke-hoach-thuc-hien-nhiem-vu-cntt-nam-hoc-2021-2022_3011202183715.pdf
420/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh29-11-2021
7 Kế hoạch tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên thành phố với Pháp luật" cấp trường, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 413ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-hssv-thanh-pho-voi-phap-luat-cap-truong-nam-hoc-202_29112021143144.pdf
413/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh25-11-2021
8 Quyết định triệu tập tham dự Hội nghị đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 404-ds_29112021163017.jpg
File thứ 2: 404_29112021163017.jpg
404/QĐ-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh15-11-2021
9 Kế hoạch phòng, chống dịch covid-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 7kh-pa-phong-chong-dich-covid-19_30112021141456.doc
402/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh11-11-2021
10 Kế hoạch công tác hội Khuyến học, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 394ke-hoach-cong-tac-khuyen-hoc-nam-hoc-2021-2022_10112021142939.pdf
394/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh04-11-2021
11 Kế hoạch kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 (theo hình thức trực tuyến)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 360ke-hoach-kiem-tra-danh-gia-giua-hki-nam-hoc-2021-2022_22102021153216.pdf
360/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh20-10-2021
12 Kế hoạch thực hiện bài thể dục giữa giờ cho học sinh, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 357ke-hoach-thuc-hien-bai-the-duc-giua-gio-cho-hoc-sinh-nam-hoc-2021-2022_2210202115589.pdf
357/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh16-10-2021
13 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tiết chào cờ đầu tuần, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 356ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-tiet-chao-co-dau-tuan-nam-hoc-2021-2022_22102021155539.pdf
356/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh16-10-2021
14 Kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 355ke-hoach-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-vi-thanh-nien-nam-hoc-2021-2022_22102021154039.pdf
355/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh16-10-2021
15 Kế hoạch tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, rửa tay và đo thân nhiệt cho học sinh phòng chống dịch bệnh Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 6-kh-to-chuc-ve-sinh-do-than-nhiet-rua-tay_3011202114727.doc
350/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh16-10-2021
12345678910...>>

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích